Güncel Retina Dergisi, 2021 Yılı, 5 Cilt, 3 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Best Vitelliform Distrofi; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi Best Vitelliform Dystrophy; Pathophysiology, Findings, Diagnosis and Treatment ÖZGE YANIK ODABAŞ FİGEN ŞERMET İncele
10 Retinopati Ile Birklikte Seyreden Mitokondriyal Hastalıklar Mitochondrial Diseases Associated with Retinopathy SAADET GÜLTEKİN IRGAT FATIH ÖZCURA Makaleyi İncele
11 Siliopatiler Ile Birlikte Olan Retina Hastalıkları Retinal Diseases With Ciliopathies KEMAL ÖRNEK NURGÜL ÖRNEK Makaleyi İncele
12 Fakomatözler ile Birlikte Olan Retinopatiler; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi (Von Hippel-Lindau Hastalığı, Tübüler Skleroz, Nörofibromatozis Retinopathies with Phacomatoses; Pathophysiology, Findings, Diagnosis and Treatment (von Hippel-Lindau Disease, Tubular Sclerosis, Neurofibromatosis…) SEDAT AVA SEYFETTİN ERDEM MİNE KARAHAN Makaleyi İncele
13 Metabolik Bozukluklarla Birlikte Olan Retinopatiler Retinopathies with Metabolic Disorders HAKKI ÖZGÜR KONYA MUHARREM ANIL GÜRKAN Makaleyi İncele
2 Patern Distrofiler Pattern Dystrophies CUMALİ DEGİRMENCİ FİLİZ AFRASHİ Makaleyi İncele
3 Koroideremi Choroideremia YEŞİM ERÇALIK Makaleyi İncele
4 Girat Atrofi Gyrate Atrophy SILAY CANTÜRK UĞURBAŞ Makaleyi İncele
5 X-e Bağlı Retinoskizis X-linked Retinoschisis ERKAN DUMAN Makaleyi İncele
6 Familyal eksüdatif vitreoretinopati (FEVR); Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi Familial Exudative Vitreoretinopathy (FEVR); Pathophysiology, Findings, Diagnosis and Treatment NAZMIYE EROL Makaleyi İncele
7 Oküler Albinizm Ocular Albinism ÖZER DURSUN MUSTAFA VATANSEVER UFUK ADIGÜZEL Makaleyi İncele
8 Familyal Druzen, Doyne Petek Retina Distrofisi (Malattia Leventinese), Pigmentli Paravenöz Korioretinal Atrofi Ve Geç Başlangıçlı Retina Dejenerasyonu Familial Drusen, Doyne Honeycomb Retinal Dystrophy (Malattia Leventinese), Pigmented Paravenous Chorioretinal Atrophy And Late Onset Retina Degeneration NIHAT SAYIN LEYLA HAZAR Makaleyi İncele
9 Sorsby Psödoinflamatuar Fundus Distrofisi, Kuzey Carolina Maküla Distrofisi ve Gizli (Occult) Maküla Distrofisi; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi Sorsby Pseudoinflammatory Fundus Dystrophy, North Carolina Macular Dystrophy, and Occult Macular Dystrophy; Pathophysiology, Findings, Diagnosis, and Treatment ELİF BETÜL TÜRKOĞLU ERKAN ÇELİK Makaleyi İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele