Güncel Retina Dergisi, 2017 Yılı, 1 Cilt, 3 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Yaş tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Epidemiyoloji, Prevalans ve insidans Epidemiology, Prevalence and Incidence in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration AYŞE GÜL KOÇAK ALTINTAŞ İncele
10 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Anti-VEGF’e Yanıtsızlık, Tedaviye Direnç ve ilaç Değişimleri Non-Response to Anti-VEGF in Patients with Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration, Treatment Resistance and Switch of Anti-VEGF Agents ŞENGÜL ÖZDEK EMINE ESRA KARACA İncele
11 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration COŞAR BATMAN FEYZA ÇALIŞ İncele
12 Yaş tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Yeni Geliştirilmekte Olan Tedaviler Emerging Therapies for Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration ŞABAN GÖNÜL İncele
13 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Kök Hücre ve Gen Tedavisi Stem Cell and Gene Therapy For Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration EMRULLAH BEYAZYILDIZ NURULLAH KOÇAK İncele
14 Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Az Görme Rehabilitasyonu Low Vision Rehabilitation on Age-Related Macular Degeneration AYSUN İDİL İncele
16 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavisi Sonrası Sistemik Sorunlar ve Geografik Atrofi Systemic Side Effects and Geographic Atrophy after Anti-VEGF Treatment in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration HARUN ÇAKMAK SEMA ORUÇ DÜNDAR İncele
17 Polipoidal Koroidal Vaskülopati ve Tedavisi Polypoidal Choroidal Vasculopathy and Treatments FERİT HAKAN ÖNER MAHMUT KAYA İncele
18 Retinal Anjiomatöz Proliferasyon ve Tedavisi Retinal Angiomatous Proliferation and Treatment SİBEL KADAYIFÇILAR İncele
3 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Patogenez Pathogenesis in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration MEHMET ÖNEN İncele
4 Yaş tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Sınıflandırma ve Tanı Classification and Diagnosis in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration IŞIL SAYMAN MUSLUBAŞ SERRA ARF MURAT KARAÇORLU İncele
6 Yaş tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri Intravitreal Ranibizumab Treatment and Treatment Regimens in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration MURAT KARAÇORLU IŞIL SAYMAN MUSLUBAŞ İncele
9 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Steroid Tedavisi Steroid Therapy in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration ŞEHNAZ ÖZÇALISKAN MEHMET ÇITIRIK İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele