Güncel Retina Dergisi, 2018 Yılı, 2 Cilt, 1 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Editörlerden: İkinci Yıla Başlarken Editorials: Introduction to the Second Year MEHMET YASIN TEKE MEHMET ÇITIRIK İncele
12 Aşırı (Ekstrem) Prematür infantlar Extremely Premature Infants ALPARSLAN ŞAHİN MUHAMMED ŞAHİN ZEYNEP GÜRSEL ÖZKURT İncele
13 Agresif Posterior Prematüre Retinopatisi (AP-ROP) Aggressive Posterior Retinopathy of Prematurity (AP-ROP) GAMZE TÜRE SEDA KARACA ADIYEKE İncele
15 Prematüre Retinopatisi Ayırıcı Tanısı Differential Diagnosis of Retinopathy of Prematurity UĞUR ACAR İncele
16 Erişkin ROP: Prematür Retinopatisinin Geç Komplikasyonları Adult ROP: Late Complications of Retinopathy of Prematurity MELİH ÜNAL AKIN ÇAKIR İncele
17 Prematüre Retinopatisinde Az Görme, Sekel ve Rehabilitasyon Low vision, Sequelae and Low Vision Rehabilitation in Retinopathy of Prematurity ZÜHAL ÖZEN TUNAY İncele
2 Prematüre Retinopatisinde Epidemiyoloji, Prevalans ve insidans Epidemiology, Prevalence, and Incidence in Retinopathy of Prematurity MUSTAFA DEĞER BİLGEÇ HÜSEYIN GÜRSOY NAZMİYE EROL İncele
3 Prematüre Retinopatisinde Etyopatogenez Etiopathogenesis in Retinopathy of Prematurity YASİN ÖZCAN İncele
4 Prematüre Retinopatisinde Genetik ve Risk Faktörleri Genetic and Risk Factors in Retinopathy of Prematurity ERBİL SEVEN SEREK TEKİN MUHAMMED BATUR İncele
5 Prematüre Retinopatisinde Klinik Tanı ve Sınıflandırma Retinopathy of Prematurity: Clinical Diagnosis and Classification. CANER KARA İKBAL SEZA PETRİÇLİ İncele
6 Prematüre Retinopatisinde Tarama ve Takip Screening and Follow-up for Retinopathy of Prematurity EMINE ALYAMAÇ SUKGEN İncele
7 Prematüre Retinopatisi Tanı ve Takibinde Görüntüleme Sistemleri Imaging Systems for Diagnosis and Following of the Retinopathy of Prematurity ÖZLEM BEYAZYILDIZ EMRULLAH BEYAZYILDIZ İncele
8 Prematüre Retinopatisinde Lazer Tedavisi ve Kriyoterapi Laser photocoagulation and Cryotherapy for Treatment of Retinopathy of Prematurity İMREN AKKOYUN İncele
9 Prematüre Retinopatisinde Anti-VEGF Tedavisi Anti-VEGF Treatment for Retinopathy of Prematurity HÜSEYİN YETİK İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele