Güncel Retina Dergisi, 2018 Yılı, 2 Cilt, 2 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Epidemiology and Risk Factors in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema NURULLAH KOÇAK İncele
11 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Bevacizumab ve Tedavi Rejimleri Bevacizumab and Treatment Regimes in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema ÖKKEŞ BAZ ABDULLAH ÖZKAYA İncele
14 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Konvansiyonel ve Pattern Lazer Uygulamaları Conventional and Pattern Laser Applications in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema HIDAYET ERDÖL İncele
17 Diyabetik Retinopatide Kök Hücre ve Gen Tedavisi Stem Cell Treatment and Gene Therapy in Diabetic Retinopathy UĞUR ACAR İncele
19 Diyabetik Rekürren Vitre içi Hemorajide ve Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Tedavi Surgical Treatment of Diabetic Recurrent Vitreous Hemorrhage and Traction Retinal Detachment ZİYA KAPRAN NİHAT SAYIN İncele
2 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Patogenez Pathogenesis of Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema HÜRKAN KERİMOĞLU HÜSEYIN BUĞRA TÜRK İncele
4 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Tarama, Takip ve Tedavi Algoritması Screening, Follow-up and Treatment Algorithm in Diabetic Retinopathy and Maculopathy ÖZGÜR ARTUNAY BERIL TÜLÜ ALPER ŞENGÜL İncele
6 Diyabetik Optik Nöropatilerde Ayırıcı Tanılar: Diyabetik Papillopati, iskemik Optik Nöropati ve Optik Atrofi Differential Diagnoses in Diabetic Optic Neuropathies: Diabetic Papillopathy, Ischemic Optic Neuropathy, and Optic Atrophy ERTUĞRUL TAN YASSA BERKER BAKBAK İncele
7 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Flöresein Anjiyografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Bulguları Fundus Fluorescein Angiography and Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema YUSUF KEMAL DURLU IŞILAY KAVADARLI İncele
8 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödeminde Optik Koherens Tomografi Bulguları Optical Coherence Tomography Findings in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema HAKAN ÖZDEMİR CANSU EKİNCİ İncele
9 Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Makula Ödeminde Ranibizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri Ranibizumab Treatment and Protocols in Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema DIDAR UÇAR SAMIRA HAGVERDİYEVA GÜLIPEK TİGREL İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele