Güncel Retina Dergisi, 2018 Yılı, 2 Cilt, 3 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Vitreus ve Vitreomaküler Ara Yüzeyin Embriyoloji ve Anatomisi Embryology and Anatomy of Vitreus and Vitreomacular Interface MEHMET MURAT UZEL AYŞE GÜZIN TAŞLIPINAR UZEL İncele
11 Sekonder Epiretinal Membranda Patofizyoloji, Sınıflandırma, Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi Pathophysiology, Classification, Clinical findings, Diagnosis and Treatment of Secondary Epiretinal Membrane SEREN PEHLİVANOĞLU ÖZAY ÖZ İncele
12 Maküler Hol; Etyoloji, Fizyopatoloji, Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi Macular Hole: Etiology, Physiopathology, Diagnosis, Differential Diagnosis, and Treatment ESAT ÇINAR ETHEM TANSU ERAKGÜN İncele
13 Sekonder Maküla Deliğinde Patogenez, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi Pathogenesis, Classification, Diagnosis, and Treatment in the Secondary Macular Hole YAPRAK BANU ÜNVER İncele
14 Nüks Maküla Deliği: Nedenleri, Risk Faktörleri ve Tedavisi Recurrent Macular Hole: Causes, Risk Factors, and Treatment EYÜP ÖZCAN PEYKAN TÜRKÇÜOĞLU NİLÜFER YEŞİLIRMAK İncele
15 Vitreoretinal Cerrahide Vital Boyalar Vital Dyes in Vitreoretinal Surgery TUĞRUL ALTAN ÇİĞDEM ALTAN İncele
16 Lameller Maküla Deliğinde Patofizyoloji, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi Lamellar Macular Holes; Pathophysiology, Classification, Clinic, Diagnosis, and Treatment NUR ACAR GÖÇGİL İncele
17 Maküler Psödo Delikte Patofizyoloji, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi Macular Pseudohole: Pathophysiology, Classification, Clinical Findings, Diagnosis, and Treatment MEHMET AKİF ACAR AHMET KADERLİ İncele
18 Farmakolojik Vitreolizis ve Pnömatik Vitreolizis Pharmacological Vitreolysis and Pneumatic Vitreolysis BERNA ŞAHAN SINAN TATLIPINAR İncele
2 Vitreus ve Vitreomaküler Ara Yüzeyin Fizyolojisi ve Yaşlanmayla Meydana Gelen Değişiklikler Physiology of Vitreous and Vitreomacular Interface and Age-Related Changes FATİH HOROZOĞLU TURGUT YÜKSEL ÖZKAN SEVER İncele
3 Vitreomaküler Ara Yüzey Hastalıkları Epidemiyolojisi Epidemiology of Vitreomacular Interface Disorders ÇAĞATAY KARACA İncele
5 Vitreomaküler Ara Yüzey Hastalıklarında Klinik, Tanı ve Sınıflandırma Clinic, Diagnosis, and Classification in Vitreomacular interface Diseases REŞAT DUMAN ERSAN ÇETİNKAYA RAHMİ DUMAN İncele
7 Vitreopapiller Traksiyonlar Vitreopapillary Tractions FERAY KOÇ HAZAN GÜL KAHRAMAN BETÜL ORDUYILMAZ İncele
9 Vitreomaküler Adhezyon ve Vitreomaküler Traksiyona Eşlik Eden Hastalıklar Vitreomacular Adhesion, Vitreomacular Traction, and Concurrent Diseases SİNAN ÇALISKAN CANAN GÜRDAL İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele