Güncel Retina Dergisi, 2019 Yılı, 3 Cilt, 1 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Editörlerden: Üçüncü Yıla Başlarken... Editorials: Introduction to the Third Year... MEHMET YASIN TEKE MEHMET ÇITIRIK İncele
10 Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödemlerinde intravitreal Steroid Enjeksiyonları Intravitreal Steroid Injections in Macular Edema due to Central Retinal Vein Occlusion ÖZCAN KAYIKÇIOĞLU MUHAMMED ALTINIŞIK EMIN KURT İncele
12 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Makula Ödeminde Lazer Uygulamaları Laser Treatment in Central Retinal Vein Occlusion and Macular Edema HAYDAR ERDOĞAN ZEYNEP BAYKAN İncele
13 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi Tedavisinde Yeni Geliştirilmekte Olan Tedaviler Emerging Therapies for the Treatment of Central Retinal Vein Occlusion and Macular Edema MURAT SERKAN SONGUR MEHMET ÇITIRIK İncele
14 Santral Retinal Ven Tıkanıklığında Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Central Retinal Vein Occlusion ESAT YETKİN MEHMET YASİN TEKE MEHMET ÇITIRIK İncele
3 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ile Maküla Ödeminde Genetik ve Risk Faktörleri Genetic and Risk Factors in Central Retinal Venous Occlusion with Macular Edema FAHRETTİN AKAY MUHAMMED ALTINIŞIK YUSUF ZIYA GÜVEN İncele
4 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Patogenez Pathogenesis of Central Retinal Vein Obstruction and Macular Edema FATİH ULAŞ ENES UYAR ABDULGANİ KAYMAZ İncele
5 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Klinik Tanı ve Sınıflamalar Clinical Diagnosis and Classification in Central Retinal Vein Occlusion and Macular Edema ERHAN ÖZYOL İncele
6 Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Floresein Anjiyografi, Optik Koherens Tomografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Bulguları Fluorescein angiography, optic coherence tomography, and optic coherence tomography angiography in central retinal vein occlusion and macular edema AYŞE ÖNER DUYGU GÜLMEZ SEVİM İncele
7 Retinal Ven Kök Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde intravitreal Ranibizumab Tedavisi Intravitreal Ranibizumab Treatment in Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion ABDULLAH ÖZKAYA ÖKKEŞ BAZ HATICE NUR TARAKÇIOĞLU İncele
8 Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Sekonder Makula Ödeminde Aflibercept tedavisi ve Tedavi Rejimleri Aflibercept Treatment and Regimes in Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion ZEYNEP ALKIN GÖKHAN DEMİR İncele
9 Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde intravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu ve Tedavi Protokolleri Intravitreal Bevacizumab Injection and Treatment Regimens in Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion GÖKHAN DEMİR DİLEK YAŞA ZEYNEP ALKIN İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele