Merhaba, Ben,

Doçent Doktor YEŞİM ERÇALIK

Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’nden 1993 yılında mezun olan Doç.Dr.N.Yeşim Erçalık, tıp eğitimini 1993-1999 yılları arasında İÜ Tıp Fakültesi’nde almış, göz hastalıkları ihtisasını 2001-2005 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır. 2004 yılında Justus Liebig Üniversitesi Göz Kliniği’nde (Almanya) gözlemci doktor olarak çalışmıştır. 2010 yılında başasistan, 2019 yılında doçent ünvanını almıştır. Halen SBÜ Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Kliniği’nde görev yapmaktadır.