Merhaba, Ben,

Prof. Dr. JALE MENTEŞ

Jale Menteş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görev yapmakta olup 2000 yılından beri Retina Birimi sorumlu öğretim üyesidir. Uzmanlık eğitimini aynı klinikte 1980 yılında tamamladıktan sonra 1985 yılında Doçent ve 1993 yılında da Profesör ünvanlarını kazanmıştır. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Eğitim Planlama Birimi, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Tıbbi Retina Birimi ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi aktif üyeliklerinin yanı sıra 201-2012 yılları arasında TOD Tıbbi Retina Birimi Başkanı olarak görev yapmıştır. Türk Oftalmoloji Gazetesi (TOG) Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yanısıra sekiz adet ulusal tıp dergisinin bilimsel danışma ve yayın kurulu üyelikleri görevlerini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak retina-vitreus hastalıkları ve cerrahisi ile katarakt cerrahisi konularında çalışmakta olan Prof. Dr. Jale Menteş in bu konular ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası basılı yayını ile kitap bölüm yazarlıkları vardır. Yine aynı konularda çok sayıda bilimsel toplantıda konferans, panel ve mezuniyet sonrası kurs konuşmaları yapmıştır. 1993 yılında, TOD 27. Ulusal Kongresinde En İyi Sözlü Bildiri ödülü, 1995 ve 1997 yıllarında ise uluslararası iki yayını nedeni ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) uluslararası yayınları teşvik programı çerçevesinde iki kez teşvik ödülü kazanmıştır.