Yazım Kuralları

Güncel Retina Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazıları kabul eder.

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda A4 sayfasının iki yanında 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde, Arial yazı stilinde, 11 font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığıyla, Microsoft Word programında yazılmalıdır. Kısaltmalar, Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde ve tüm metin boyunca kullanılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır. İngilizce yazılar da yazım ve dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Yazı(lar) ve tablo(lar) word belgesi, şekiller ve resimler JPEG formatında (En az 300 DPI) hazırlanmalıdır.

Dergiye gönderilecek makaleler eposta daveti sonrası yazar ekranında görülen alana tıklanarak gönderilmelidir. Online başvuru sisteminde tanımlanan yazı başvuru aşamaları eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Online makale gönderme kuralları “Yazarlara Bilgi” bölümünde verilmiştir.

1- Editöre Sunum Sayfası (Ayrı Başvuru Sayfası)
Gönderilen makalenin adı, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.

2- Kapak Sayfası (Ayrı Başvuru Sayfası)
Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), kısa başlığı, tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, kurumları, sorumlu yazarın adı, iş/cep/faks telefonu, e-mail ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

3- Makale Ana Dokümanı (Ayrı Başvuru Sayfası)

Makale yazar ve kurum adı kesinlikle içermemelidir. Aşağıdaki sırayla olmalıdır

a- Türkçe Başlık: En fazla 150 karakter olmalıdır

b- Türkçe Özet: Çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı ve yapılandırılmamalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En az 50 en fazla 1000 kelime olmalıdır.

c- Türkçe Anahtar Kelimeler: En az 3 adet ve NLM MESH terimleri ile uyumlu olmalıdır. (http://www.nlm. nih.gov/mesh/MBrowser.htm) adresinde bulunabilir)

d- İngilizce Başlık: En fazla 150 karakter olmalıdır

e- İngilizce Özet: Çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı ve yapılandırılmamalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En az 50 en fazla 1000 kelime olmalıdır.

f- İngilizce Anahtar Kelimeler: En az 3 adet ve NLM MESH terimleri ile uyumlu olmalıdır. (http://www.nlm. nih.gov/mesh/MBrowser.htm) adresinde bulunabilir)

g- Giriş

h- Alt Başlıklar

i- Sonuç

j- Teşekkür: Bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.

k- Kaynaklar: Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynaklar, makalede geçiş sırasına göre numaralandırılır ve metinde noktalama işaretlerinden hemen sonra “kare parantez içinde üst simge” olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak aynı görüşü belirtiyorsa ve art arda geliyorsa rakamlar arasına “-“ art arda gelmiyorsa “,” konarak yazılmalıdır. Eğer, kullanılan kaynağın yazar/yazarları cümle başında belirtiliyorsa, kaynak isimden hemen sonra gelecek şekilde kare parantez içinde üst simge olarak yazılmalıdır. Türkçe kaynak kullanımına özen gösterilmelidir. Kaynak yazımında ilk 6 isim yazılıp sonrası için “ve ark.” veya “et al.” yazılmalıdır. Dergi adları “Index Medicus”a göre kısaltılmalıdır.

Dergilerden alıntılama yaparken; Yazar(lar)ın soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, makale başlığı, dergi adı (dergide belirtilen orijinal kısaltması), yıl, cilt, sayı ve sayfa numaraları yazılmalıdır.
Örnek: Yannuzzi LA. Indocyanine green angiography: a perspective on use in the clinical setting. Am J Ophthalmol. 2011;151(5):745-751.

Kitaplardan alıntılama yaparken; Yazar(lar)ın soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı şehir, basım yeri, yayınevi, basım yılı ve sayfa numaraları yazılmalıdır.
Örnek: Yannuzzi LA. Radiation Retinopathy. Yannuzzi LA (ed) In: The Retinal Atlas. Saunders, London, Elsevier, 2010; 430-2.

Kitap bölümlerinden alıntılama yaparken; Yazar(lar)ın soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, bölüm ve kısım, editörün(lerin) ismi, kitap adı, basım yeri, yayınevi adı, basım yılı, sayfa numaraları yazılmalıdır.
Örnek: Johnson TM, Johnson MW. Epiretinal Membrane. (Macular Disorders). Yanoff M, Duker JS (eds), Ophthalmology, 4th Edition, Saunders, London, Elsevier, 2014; 614-619

l- Resim Alt Yazıları: Ana dökümanda kaynaklardan sonra ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır.

4- Tablo Başlığı ve Tablo(lar) (Ayrı Başvuru Sayfası)
Tüm tablolara, metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

5- Resim(ler)/Fotoğraf(lar) (Ayrı Başvuru Sayfası)
Resimlere/fotoğraflara metindeki geçiş sırasına göre numara verilmelidir. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 300 piksel/inç (DPI) olarak kaydedilmelidir.

6- Birinci yazarın fotoğrafı ve kısa özgeçmişi (Ayrı Başvuru Sayfası)
Güncel Retina Dergisi, bilimsel içeriğe katkıda bulunan yazarların bilinirlilik ve tanınırlığının artmasını ister. Lütfen online başvuru sistemi ile bağlantılı linke web sitesinde yerleştirilmek üzere ilk yazara ait bir dijital fotoğraf ve kısa bir özgeçmiş (400 kelime ve bir paragraf ile sınırlı) ekleyiniz.

Not: ORCID (Open Researcher and Contributor ID) bilgisine Ulusal ve Uluslararası dergilerde yer verilmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır ve ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Güncel Retina Dergisi de indekslenme kriteri gereği bu bilgiye yer vermektedir.

ORCID numaranızı aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

https://orcid.org/register