logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Medikal Retina Derleme Printed Date: 15.11.2021

Leber’in Herediter Optik Nöropatisi

Abstract
Leber’in herediter optik nöropatisi (LHON), herediter optik nöropatiler içinde sıklık olarak dominant optik atrofiden sonra ikinci sırada gelmektedir. Genetik bilimindeki gelişmeler nedeniyle genetik özellikleri ve yeni tedavi yöntemleri ile ilgili olarak yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Genetik özellikleri ve klinik bulguları literatürde iyi tanımlanmışsa da; adolesan çağda ve genç erişkinlerde görülen optik nöropatilerin ayırıcı tanısında önemlidir.

Keywords: Herediter, leber, leberin herediter optik nöropatisi, optik nöropati

Reklam
Article available in :
Volume 6, Issue 2, 2022
Page : 83-87
Article Information
Submitted : 25.06.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 1.04.2022

Corresponding Author :
Feyza ÖNDER : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği onderfeyza@yahoo.com
Citation : Önder F. Leber’in Herediter Optik Nöropatisi. Güncel Retina 2022; 6 (2): 83-87.
Read: 95
Cited: 0
Download : 24