ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156

Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Lazer Uygulamaları

Laser Applications in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular EdemaRetinal ven dal tıkanıklığı (RVDT), majör retinal ven dal tıkanıklığı, maküler ven dal tıkanıklığı ve periferik ven dal tıkanıklığını içermektedir. RVDT, diyabetik retinopatiden sonra ikinci sıklıkta görülen retinal vasküler hastalıktır. Maküler ödem, RVDT’ye bağlı görme azlığının başta gelen nedenidir. Birçok tedavi seçeneği olsa da etkinliği kanıtlanmış tedavi uygulamaları kısıtlıdır. Lazer tedavisi bu uygulamalardan biri olup; hem neovaskülarizasyon gelişiminde hem de maküler ödem varlığında kullanılmaktadır. Grid lazer tedavisi maküler ödemin primer tedavisinde eskisi kadar çok yer almasa da; kombine tedavide ve seçilmiş olgularda halen etkinliğini sürdürmektedir.


Lazer, maküler ödem, retinal ven dal tıkanıklığı


Branch retinal vein occlusion (BRVO) includes an occlusion of major branch retinal vein, macular branch vein and peripheral branch vein. BRVO is the second most common retinal vascular disease after diabetic retinopathy. Macular edema is the leading cause of visual loss related with BRVO. Although there are many treatment options, effective treatment applications are limited. Laser therapy is one of these applications; that is used both in the development of neovascularization and in the presence of macular edema. Grid laser therapy doesn’t take place as much as the former in the primary treatment of macular edema; that still continues efficiency in combined treatment and selected cases.


Laser, macular edema, branch retinal vein occlusion tweet  fb  linked
Makaleyi PDF Olarak İndirmek için Giriş yapın