ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156

Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminde İntravitreal Aflibercept Enjeksiyonu ve Tedavi Protokolleri

Intravitreal Aflibercept Injection and Treatment Regimens in Macular Edema Due to Branch Retinal Vein OcclusionÖZ Retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT), diyabetik retinopatiden sonra en sık görülen ikinci retinal vasküler hastalık olan retinal ven tıkanıklıklarının (RVT) en sık görülen formudur. RVDT’de görme kaybının en sık sebebi maküler ödemdir. RVDT’ye bağlı maküler ödemin patogenezinde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) olduğunun saptanması üzerine, tedavide mevcut anti-VEGF ajanlarla ve farklı tedavi protokolleri ile çalışmalar yapılmıştır. Bu tedavi protokolleri; “ayda bir / iki ayda bir sabit aralıklı uygulama”, “gerektikçe uygulama” (Pro Re Nata; PRN), “tedavi et ve uzat” (Treat And Extend; T&E) olarak sıralanabilir. Aflibercept, VEGF-A, VEGF-B ve plasental büyüme faktörüne bağlanan bir tuzak reseptör olarak çalışır. Bu ajanın VEGF’e diğer anti-VEGF ajanlardan daha yüksek afiniteyle bağlandığı ve bu nedenle daha uzun süre tedavi etkinliği sağladığını belirten yayınlar mevcuttur. Bu derlemede, afliberceptin, RVDT’ye bağlı maküler ödem tedavisinde farklı tedavi protokollerinde kullanımı ile ilgili çalışmalar özetlenmektedir.


Anahtar kelimeler: Retinal ven dal tıkanıklığı, maküler ödem, intravitreal enjeksiyon, anti-VEGF, aflibercept


Branch retinal vein occlusion (BRVO) is the most common form of retinal vein occlusions (RVO), which is the second most common retinal vascular disease after diabetic retinopathy. The most common cause of visual loss in BRVO is macular edema. Since the vascular endothelial growth factor (VEGF) was detected in the pathogenesis of macular edema due to BRVO, studies have been made with available anti-VEGF agents and different treatment regimens. Those treatment regimens can be listed as; “monthly / bimonthly fixed intervals”, “as needed” (Pro Re Nata; PRN), “treat and extend” (T&E). Aflibercept acts as a decoy receptor that binds to VEGF-A, VEGF-B and placental growth factor. There are publications indicating that this agent binds VEGF with a higher affinity than other anti-VEGF agents and thus provides a longer treatment efficacy. This review summarizes the studies about the use of aflibercept in different regimens for the treatment of macular edema due to BRVO.


Branch retinal vein occlusion, macular edema, intravitreal injection, anti-VEGF, aflibercept tweet  fb  linked
Makaleyi PDF Olarak İndirmek için Giriş yapın