logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 6.03.2017

Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Nutrisyonel Tedavi

Abstract
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD), santral görmeden sorumlu makülanın dejeneratif bir hastalığıdır ve 55 yaş üstünde körlüğün önde gelen sebebidir. YBMD patogenezinde çevresel ve sistemik faktörlerle etkinleşen, genetik yatkınlığı da içeren birçok faktörün önemli olduğu bilinmektedir. Günümüzde kuru tip YBMD de tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu tedaviler içeresinde nutrisyonel tedavi ön plana çıkmaktadır. Bu derlemede, kuru Tip YBMD de nutrisyonel tedavi ele alınmıştır.

Keywords: Yaşa bağlı maküla dejeneresyonu, kuru tip, non-neovasküler, nutrisyon, tedavi

Article available in :
Volume 1, Issue 2, 2017
Page : 135-144
Article Information
Received : 19.02.2017
Accepted : 6.03.2017
First Published (online): 6.03.2017
Printed : 1.04.2017

Corresponding Author :
Mehmet ÇITIRIK : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi [email protected]
Citation : Çıtırık M, İlhan Ç, Teke MY. Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Nutrisyonel Tedavi. Güncel Retina 2017;1(2):135-144.
Read: 1672
Cited: 0
Download : 71