logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Medikal Retina Derleme Printed Date: 9.06.2017

Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri

Abstract
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) 50 yaş üzerindeki kişilerde görme kaybına yol açan, santral retinanın kronik ve ilerleyici bir hastalığıdır. VEGF’in YBMD’daki rolünün anlaşılmasıyla, intravitreal uygulanan anti-VEGF ajanlar YBMD tedavisinde en önemli tedavi aracı olarak yerini almıştır. Bu derlemede yaş tip (neovasküler) yaşa bağlı makula dejenerasyonunda ranibizumab tedavisi ve tedavi rejimleri ele alınmıştır.

Keywords: Anti-VEGF tedavi, ranibizumab, yaşa bağlı makula dejenerasyonu

Article available in :
Volume 1, Issue 3, 2017
Page : 189-197
Article Information
Submitted : 31.05.2017
Accepted : 9.06.2017
First Published (online): 9.06.2017
Printed : 1.07.2017

Corresponding Author :
Murat KARAÇORLU : İstanbul Retina Enstitüsü [email protected]
Citation : Karaçorlu M, Muslubaş Sayman I. Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri. Güncel Retina 2017;1(3):189-197.
Read: 244
Cited: 0
Download : 7