logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 13.10.2022

Kistoid Makula Ödemine Neden Olan İlaçlar: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Kistoid makula ödemi (KMÖ), genellikle oküler patolojilerle veya sistemik hastalıklarla ilişkili olarak gelişen bir bozukluktur. Çeşitli topikal veya sistemik ilaçların da kistoid makula ödemi oluşumuna sebep olduğu bilinmektedir. Bir anti-hiperlipidemik bir ilaç olan niasin (nikotinik asit), antineoplastik olarak kullanılan taksanlar (paklitaksel/dosetaksel), oral antidiyabetik ilaçlardan glitazonlar, demir ve alüminyum şelatörü deferoksamin ve multipl skleroz tedavisinde kullanılan fingolimod, sistemik olarak kullanılan ve makula ödemi ile ilişkili olduğu gösterilen ilaçlardır. Ayrıca epinefrin ve prostaglandin analogları KMÖ ile ilişkili olduğu bilinen oküler ajanlardır. Bu makalenin amacı, ilaçlar ile ilişkili kistoid makula ödemi gelişimi hakkında mevcut bilimsel kanıtlara dair genel bir bakış açısı sağlamak ve olası patofizyolojik mekanizmalar ve terapötik yaklaşımlara dair genel bilgi sunmaktır.

Keywords: Advers etki, ilaç, makuler ödem, retina

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 48-52
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 13.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Mevlüt YILMAZ : Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü [email protected]
Citation : Yılmaz M. Kistoid Maküla Ödemine Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 48-52
Read: 339
Cited: 0
Download : 31