logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 12.10.2022

Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskülopati / Tıkanıklık yapan İlaçlar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Gemsitabine, Fludarabine, Oral kontraseptifler, Heparin Kokain)

Abstract
Günümüzde kullanılan birçok sistemik ilaç ya da bağımlılık yapıcı madde sonrası retinal toksisite izlenebilmektedir. İlaçlar retina üzerine etkilerini retina ve retina pigment epiteline direkt toksik etki, kristalin retinopati, fotoreseptör disfonksiyonu, kistoid makula ödemi, santral seröz koryoretinopati, üveitik etkiler ve vasküler sistem disfonksiyonu gibi farklı yollarla göstermektedir. Önemli bir altgrup olan vasküler disfonksiyon ise genellikle ilaçların endotel hasarı yaratan direk etkisi, protrombotik faktörlerde artış, immünkompleks oluşumu ve vazokonstrüksiyon yapıcı etkileri nedeniyle ortaya çıkar. Tedavide ana basamak patolojiye neden olan etkenin kullanımının kesilmesi ve/veya alternatifi ile değiştirilmesidir. Ek olarak gelişen retinal vasküler patolojinin nedenine yönelik medikal ya da intravitreal enjeksiyon tedavileri uygulanmalıdır.

Keywords: Retinopati, toksisite, gemsitabin, oral kontraseptifler, fludarabin, kokain, Heparin.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 29-34
Article Information
Received : 4.07.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 12.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Nurullah KOÇAK : Ondokuzmayıs Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilimdalı [email protected]
Citation : Koçak N. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan İlaclar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Gemsitabine, Fludarabine, Oral kontraseptifler, Heparin Kokain). Güncel Retina 2023; 7 (1): 29-34
Read: 307
Cited: 0
Download : 16