logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

Derleme - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0370

: 292 : 57

Citation : Kılıç Müftüoğlu İ, Demir U. Diyabetik Vitreus ve Retinada Patofizyolojik Değişiklikler. Güncel Retina 2023; 7 (4): 249-256

DOI : 10.37783/CRJ-0371

: 214 : 21

Citation : Batur M, Yıldız V, Ekinci S. Diyabetik Vitrektomide Preoperatif / İntraoperatif ve Postoperatif İntravitreal Uygulamalar ve Ameliyat Öncesi Değerlendirme (Erken Vitrektomi / Geç Vitrektomi Yaklaşımlarının Avantajları ve Güncel Öneriler). Güncel Retina 2023; 7 (4): 257-262

DOI : 10.37783/CRJ-0372

: 272 : 14

Citation : Bulut M, Güler M. Diyabetik Vitrektomi ile Kombine Katarakt Cerrahisi ve İntraoperatif Optik Koherens Tomografi Kullanımı. Güncel Retina 2023; 7 (4): 263-268

DOI : 10.37783/CRJ-0373

: 410 : 27

Citation : Altan T, Kapran Z. Proliferatif Diyabetik Retinopati Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler. Güncel Retina 2023; 7 (4): 269-277

Derleme - Vitreoretinal Cerrahi

Diyabetik İntravitreal Hemoraji

DOI : 10.37783/CRJ-0374

: 248 : 27

Citation : Doğruya S, Kayıkçıoğlu Ö. Diyabetik İntravitreal Hemoraji. Güncel Retina 2023; 7 (4): 278-285

DOI : 10.37783/CRJ-0375

: 904 : 33

Citation : Aras C. Diyabetik Traksiyonel Dekolmanda Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Membran Soyma Teknikleri. Güncel Retina 2023; 7 (4): 286-289

Derleme - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0376

: 443 : 22

Citation : Şatırtav Akdeniz G, Kerimoğlu H. Diyabetik Vitrektomide Güncel Olarak Önerilen Küçük Kesili Vitrektomiler ve Bimanuel Cerrahi. Güncel Retina 2023; 7 (4): 290-296

Derleme - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0377

: 212 : 12

Citation : Kahraman Koç K, Sobacı G. Diyabetik Kombine Traksiyonel-Regmatojen Retina Dekolmanı Cerrahi Tedavisi. Güncel Retina 2023; 7 (4): 297-301

Derleme - Vitreoretinal Cerrahi

Diyabetik Maküler Ödemde Cerrahi Tedavi

DOI : 10.37783/CRJ-0378

: 664 : 18

Citation : Acar Göçgil N, Mert Pehlivanoğlu S. Diyabetik Maküler Ödemde Cerrahi Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (4): 302-310

2023 Annual Index

  Author Index
  Reviewer Index
  Subject Index