logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 26.11.2018

Pnömotik Retinopeksi - Endikasyonlar ve Uygulamalar

Abstract
Pnömotik retinopeksi (PR) yırtıklı retina dekolmanının (YRD) tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir girişimdir. Uygun seçilmiş vakalarda çok iyi bir seçenek olan PR’nin uygulanması için indirekt oftalmoskopun iyi kullanılabilmesi, ameliyat öncesi hastanın hazırlanması, eğitilmesi ve muayenesi için daha fazla zaman harcanması gerekmektedir. Skleral çökertme ve vitrektomi ile karşılaştırıldığında morbiditesi ve maliyeti daha düşük ve ameliyat sonrası iyileşme daha hızlı olmasına rağmen, günümüzde az uygulanmaktadır.

Keywords: Retina dekolmanı, pnömotik retinopeksi, minimal invaziv

Article available in :
Volume 3, Issue 3, 2019
Page : 181-186
Article Information
Received : 1.06.2018
Accepted : 26.11.2018
First Published (online): 26.11.2018
Printed : 1.07.2019

Corresponding Author :
Eylem YAMAN PINARCI : [email protected]
Citation : Yaman Pınarcı E, Yılmaz G. Pnömotik Retinopeksi - Endikasyonlar ve Uygulamalar , Güncel Retina 2019;3(3): 181-186.
Read: 1971
Cited: 8
Download : 47