logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Güncel Retina Dergisi (Current Retina Journal)
Issue Archive
View
Current Issue
View
Ahead of Print
View
Indexing
Indexing
Online Manuscript System
View

Current Issue 2023/7/2

Selected Articles by Editors

Publish Date: 10/23/2022
Doi:10.37783/CRJ-0343

Citation: Beyoğlu A, Atalay E, Meşen A. Anemi, Lösemi ve Retinal Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 81...

Publish Date: 10/23/2022
Doi:10.37783/CRJ-0346

Citation: Durmaz Engin C, Öztürk T. Hiperhomosisteinemi, Hiperlipidemi ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 ...

Publish Date: 10/23/2022
Doi:10.37783/CRJ-0348

Citation: Tatar O. Myeloproliferatif Hastalıklarda Retinal Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 112-115

Most Read Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 12/15/2019
Doi:10.37783/CRJ-0209

Citation: Altınışık M, Kurt E. Retina Anatomisi, Retinayı Yerinde Tutan Faktörler, Retinal Yırtıklar ve ...

Publish Date: 11/15/2021
Doi:10.37783/CRJ-0307

Citation: Hocaoğlu M, Sayman Muslubaş I, Karaçorlu M. Koroidin Görüntüleme ve İnceleme Yöntemleri. Günce...

Publish Date: 3/6/2017
Doi:10.37783/CRJ-0023

Citation: Çıtırık M, İlhan Ç, Teke MY. Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Nut...

Most Cited Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 12/27/2016
Doi:10.37783/CRJ-0007

Citation: Turgut Öztürk B. Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):32-37.

Publish Date: 6/9/2017
Doi:10.37783/CRJ-0040

Citation: İdil Merdoğan A. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Az Görme Rehabilitasyonu. Güncel Retina 20...

Publish Date: 11/26/2018
Doi:10.37783/CRJ-0162

Citation: Yaman Pınarcı E, Yılmaz G. Pnömotik Retinopeksi - Endikasyonlar ve Uygulamalar , Güncel Retina...

Online First Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 11/24/2022
Doi:10.37783/CRJ-0357

Citation: Öz Ö, Şenkal M. Coats Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 164-173

Publish Date: 11/24/2022
Doi:10.37783/CRJ-0358

Citation: Özdek Ş, Özdemir Zeydanlı E. Persistan Fetal Damar Sendromu: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Progno...

Publish Date: 11/25/2022
Doi:10.37783/CRJ-0375

Citation: Aras C. Diyabetik Traksiyonel Dekolmanda Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Membran Soyma Teknikle...