logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 15.11.2021

Koroidin Görüntüleme ve Inceleme Yöntemleri

Abstract
Koroid görüntülemesindeki yenilikler, hastalıkların patogenezinde rol oynayan mekanizmaların anlaşılmasında, tanı ve tedavide büyük gelişmeler sağlamıştır. Günümüz oftalmoloji pratiğinde çeşitli koroid görüntüleme tetkiklerinin yorumlanması, koroid patolojilerin başarılı bir şekilde tedavi edilmesi için elzemdir. İki veya üç boyutlu, en face veya kesitsel görüntüler sağlayan birçok farklı görüntüleme yöntemi ile anatomik yapı, fonksiyon ve dinamik vasküler akım ile ilgili bilgiler elde edilebilir. Yaygın kullanım alanı bulan koroid görüntüleme yöntemleri arasında, B-mode ultrasonografi, indosiyanin yeşil anjiografi, optik koherens tomografi (OCT) ve OCT anjiografi sayılabilir. Her görüntüleme yönteminin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Farklı görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntülerin değerlendirilmesi koroid hastalıklarının tanısında duyarlılık ve özgüllüğü arttırabilir. Bu derlemenin amacı koroidin görüntüleme ve inceleme yöntemleri ile ilgili genel bir bakış sağlamaktır.

Keywords: Koroid, koryokapillaris, optik koherens tomografi, optik koherens tomografi anjiografi, indosiyanin yeşili anjiografi

Article available in :
Volume 6, Issue 3, 2022
Page : 123-132
Article Information
Received : 30.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.06.2022

Corresponding Author :
Mümin HOCAOĞLU : İstanbul Retina Enstitüsü [email protected]
Citation : Hocaoğlu M, Sayman Muslubaş I, Karaçorlu M. Koroidin Görüntüleme ve İnceleme Yöntemleri. Güncel Retina 2022; 6 (3): 123-132.
Read: 2244
Cited: 0
Download : 157