logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 15.11.2021

Koroidal Skleroz ve Koroidal Atrofi

Abstract
Koroidal skleroz ile sonuçlanan koroidal dejeneratif hastalıklarda temel patoloji retina pigment epitelinde başlamaktadır. Retina pigment epitel kaybı geliştikten sonra koryokapillaris tabakası etkilenerek atrofiye gitmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde ise büyük koroidal damarlar dejenere olmakta ve sklerotik bir görünüme bürünmektedir. Bu patoloji uzun yıllardır bilinmektedir. Hastalık başlangıçta santral areolar, peripapiller ve diffüz form olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. Günümüzde bu patolojinin çeşitli oküler patolojilere eşlik edebildiği bilinmektedir. Bu nedenle bu bulgu ile karşılaşıldığında detaylı bir inceleme yapılarak altta yatan nedene yönelik patolojiler araştırılmalıdır.

Keywords: Koroidal atrofi, koroid sklerozu, retina pigment epiteli atrofisi

Article available in :
Volume 6, Issue 3, 2022
Page : 185-187
Article Information
Received : 4.06.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.06.2022

Corresponding Author :
Cumali DEĞİRMENCİ : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Akkın C, Değirmenci C. Koroidal Skleroz ve Koroidal Atrofi. Güncel Retina 2022; 6 (3): 185-187.
Read: 617
Cited: 0
Download : 19