logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.10.2022

Kanama-Koagülasyon Sistem Bozuklukları ve Retina (Yaygın İntravasküler Koagülopati, Von Willebrand Hastalığı, K Vitamini Eksikliği, Hemofili A ve Hemofili B)

Abstract
Koagülasyon sistem bozuklukları, prokoagülan ve antikoagülan aktivite arasındaki dengesizlikten kaynaklanmakta olup, konjenital ve edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu başlıklar altında onlarca hastalık mevcut olup, bu hastalıklar gözün ön ve arka segment yapılarında ve orbitada ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu komplikasyonlardan subkonjonktival hemoraji gibi spontan resorbsiyon ile düzelebilen durumlar olabileceği gibi, retino-koroidal hemoraji ve iskemi gibi ciddi görme kaybıyla sonuçlanabilen durumlarda görülebilmektedir. Oftalmoloji pratiğinde kanama bozukluğu şüphesi ile gelen bir hastanın oküler ve orbital komplikasyonlarını değerlendirerek hızlı bir şekilde tedavi etmek, görsel prognoz açısından çok önemlidir. Özellikle vitreoretinal hemorajilerin tedavisinde vitreoretinal cerrahi önemli ve etkin bir tedavi protokolü olarak görülmektedir. Cerrahi sırasında meydana gelebilecek olası komplikasyonları önlemek için multidisipliner bir yaklaşım ile hemoraji riskini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu derlemede kanama ve koagülasyon sistem bozukluklarında orbital komplikasyonlara ve retinal patolojilere yaklaşım tartışılacaktır.

Keywords: Kanama sistemi bozuklukları, Koagülasyon sistem bozuklukları, Retina, Vitreoretinal cerrahi

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 127-133
Article Information
Received : 24.06.2022
Accepted : 24.10.2022
First Published (online): 24.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Erdinç BOZKURT : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye [email protected]
Citation : Bozkurt E, Limon U, Özsoy Saygın I. Kanama-Koagulasyon Sistem Bozuklukları ve Retina (Yaygın İntravasküler Koagülopati, Von Willebrand Hastalığı, K Vitamini Eksikliği, Hemofili A ve Hemofili B). Güncel Retina 2023; 7 (2): 127-133
Read: 404
Cited: 0
Download : 38