logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 12.10.2022

Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaçlar-4: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Dideoksinozin, MEK İnhibitörleri, Sildenafil, Kortikosteroidler, Poppers/Alkil Nitrat, Sisplatin, Karmustin)

Abstract
Sistemik, topikal ve intravitreal ilaçlar retinal toksisiteye yol açabilmektedir. Retinal toksisite; retina ve retina pigment epiteli (RPE) hasarı, vasküler hasar, kistoid makula ödemi, retinal katlantılar, kristalin retinopati, üveit ve diğerleri olarak ayrılabilir. RPE ve fotoreseptör hücrelere toksik olan ilaçlar kalıcı hasar yapabilmeleri nedeniyle önemlidir. Bu makale yaygın kullanılan, RPE ve fotoreseptör hücre hasarı yapan dideksinozin, MEK inhibitörleri, sildenafil, kortikosteroidler, poppers/alkil nitrat, sisplatin ve karmustin patogenezi, güncel tanı ve tedavilerini sunmaktadır.

Keywords: Dideoksinozin, MEK inhibitörleri, sildenafil, kortikosteroidler, poppers/alkil nitrat, sisplatin, karmustin, toksik retinopati, RPE hasarı, fotoreseptör hasarı.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 19-24
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 12.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
İnci Elif ERBAHÇECİ TİMUR : Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye [email protected]
Citation : Erbahçeci Timur IE, Kurt B, Uğurlu N. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-4: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Dideoksinozin, MEK İnhibitörleri, Sildenafil, Kortikosteroidler, Poppers/Alkil Nitrat, Sisplatin, Karmustin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 19-24
Read: 470
Cited: 0
Download : 34