logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 13.10.2022

Ganglion Hücre Tabakasına veya Optik Sinire Zarar Veren İlaçlar: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (Kinin sülfat, Metanol, Karbon monoksit, Ritonavir, Fludarabin, Etambutol, Metotreksat, Tamoksifen)

Abstract
Oküler sistem yoğun vaskülarizasyon ve sinir ağına sahiptir. Bu yapılar sistemik olarak uygulanan bazı ilaçların toksik etkilerine maruz kalabilirler. Ayrıca yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle oksijen transportunu azaltarak hipoksiye neden olan bazı etkenler farklı oküler sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yazıda sistemik olarak kullanılan bazı ilaçların ve hipoksiye neden olan bazı durumların ganglion hücre tabakasına veya optik sinire zarar veren etkilerini incelemek amaçlamıştır.

Keywords: İlaçlar, ganglion hücre tabakası, hipoksi, optik sinir, kinin sülfat, metanol, karbon monoksit, ritonavir, fludarabin, etambutol, metotreksat, tamoksifen, toksisite.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 40-47
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 13.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Hasan ÖNCÜL : S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Öncül H, Çağlayan M, Alakuş MF. Ganglion Hücre Tabakasına veya Optik Sinire Zarar Veren İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (Kinin sülfat, Metanol, Karbon monoksit, Ritonavir, Fludarabin, Etambutol, Metotreksat, Tamoksifen). Güncel Retina 2023; 7 (1):40-47
Read: 351
Cited: 0
Download : 23