logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik İntravitreal Hemoraji

Abstract
Proliferatif diyabetik retinopatiye sekonder gelişen vitreus kanamaları diyabetik hastalarda ağır görme kaybının önemli nedenlerindendir. Lazer fotokoagulasyon tedavisi proliferatif diyabetik retinopati için halen altın standart tedavi olarak uygulanmakta olsa da, anti -VEGF enjeksiyonlar da yardımcı tedavi olarak ve ameliyata hazırlık aşamalarında kullanılabilmektedir. Kendiliğinden çekilmeyen vitreus kanamaları ve fibröz doku proliferasyonu için pars plana vitrektomi ve endolaser uygulanması gerekmektedir. Gelişen cerrahi teknik ve hızlı iyileşme zamanı ile günümüzde uzun süre beklenmeden cerrahi girişim önerilmesi mümkün olabilmektedir. Bu derlemede proliferatif diyabetik retinopatiye bağlı gelişen vitreus kanamalarının tedavisi ele alınmıştır.

Keywords: Diyabetik retinopati, intravitreal hemoroji, pars plana vitrektomi, anti-VEGF

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 278-285
Article Information
Received : 24.06.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Suzan DOĞRUYA : Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Doğruya S, Kayıkçıoğlu Ö. Diyabetik İntravitreal Hemoraji. Güncel Retina 2023; 7 (4): 278-285
Read: 264
Cited: 0
Download : 27