logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.10.2022

Sistemik Tümörler ve Retina

Abstract
Göz, sistemik tümörlerin nadiren metastaz yaptığı bir bölgedir. Yine de gözün metastatik tümörleri, primer oküler tümörlere göre daha sık görülmektedir. Gözde en sık koroidal metastaz görülmekte olup retinaya metastaz ise oldukça nadirdir. Literatürde malign melanom, pulmoner karsinom, meme adenokarsinomu, gastrointestinal karsinom, uterus adenokarsinomu ve lenfomaya bağlı retina metastazı bildirilmiştir. Retinal metastazlar hastalarda görsel semptomlara neden olabileceği gibi asemptomatik de olabilir. Retinada hemoraji, kitle lezyonu, retina veya vitreusda tohumlanma, retinal damarlarda tıkanıklık, vitreus hemorajisi ve retina dekolmanı izlenebilir. Bu derlemede, retinaya metastaz yapan sistemik tümörlerin oküler bulguları ve hastalara yaklaşım ele alınmıştır.

Keywords: Lenfoma, retinal metastaz, sistemik tümörler.

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 143-147
Article Information
Received : 24.06.2022
Accepted : 24.10.2022
First Published (online): 24.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Mehmet ARGUN : [email protected]
Citation : Argun M. Sistemik Tümörler ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 (2):143-147
Read: 382
Cited: 0
Download : 28