logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 13.10.2022

Üveite Neden Olan İlaçlar: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Sistemik, perioküler, intraoküler ve topikal yolla uygulanan bazı ilaçlar sonucu ortaya çıkabilen ilaca bağlı üveit, son on yılda, çok sayıda yayında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. İlacın kullanım dozu, süresi ve eş zamanlı kullanılan diğer ilaçlar, üveit tablosunun gelişmesinde belirleyici olabilmektedir. Nadir görülen, hafiften ağıra geniş bir klinik yelpazede karşımıza çıkabilen ilaca bağlı üveit tablosu, doğru tanı ve ilgili kullanımının sonlandırılması sonucu genellikle hızla gerilemektedir. Bu sebeple, üveite neden olan ilaçların klinisyenlerce bilinmesi önem arz etmektedir.

Keywords: BRAF/MEK inhibitörleri, moksifloksasin, prostaglandin analogları, rifabutin, sidofovir, üveit.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 61-73
Article Information
Received : 25.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 13.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Ayşegül MAVİ YILDIZ : Bursa Retina Göz Hastanesi [email protected]
Citation : Mavi Yıldız A, Avcı R, Yılmaz S. Üveite Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 61-73
Read: 411
Cited: 0
Download : 33