logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Proliferatif Diyabetik Retinopati Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler

Abstract
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre diabetes mellitus (DM) bugün dünyada çoğu düşük ve orta gelirli ülke ve kesimlerden olmak üzere 425 milyon insanı etkilemektedir. Diyabetik olguların yaklaşık üçte birinde herhangi evrede bir diyabetik retinopati (DR), %7’sinde de proliferatif diyabetik retinopati (PDR) bulunmaktadır. Zamanında lazer fotokoagülasyon yapılan olguların bulunduğu ETDRS çalışmasında bile olguların 5 yıllık kümülatif vitrektomi oranı %5.3 bulunmuştur. PDR insidansı ve buna bağlı körlük, diyabet izlem ve tedavisindeki gelişmeler sayesinde azalmıştır. Ayrıca, anti-vasküler endotel büyüme faktörlerinin (anti-VEGF) uygulanması ve cerrahi tekniklerin iyileştirilmesi diyabetik göz komplikasyonlarının yönetimini büyük ölçüde iyileştirmiştir.

Keywords: Cerrahi, diyabet, komplikasyon, retinopati, vitrektomi.

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 269-277
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Tuğrul ALTAN : Neoretina [email protected]
Citation : Altan T, Kapran Z. Proliferatif Diyabetik Retinopati Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler. Güncel Retina 2023; 7 (4): 269-277
Read: 436
Cited: 0
Download : 28