logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Traksiyonel Dekolmanda Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Membran Soyma Teknikleri

Abstract
Vitreoretinal cerrahlar diyabetik traksiyonel retina dekolmanlarını genellikle makulayı tutan/makulayı tutmayan olarak sınıflandırırlar. Oysa ileri evre diyabetik olgularda cerrahi tedavi gerektiren durumlar özellikle vitreoretinal cerrahide son 20 yılda meydana gelen teknik ve instrumentasyon gelişmeleri nedeniyle değişmiştir. Klasik endikasyonlar olan gerilemeyen vitre içi kanama, makulayı tutan traksiyonel retina dekolmanı endikasyonlarının çok ötesine geçmiş, erken vitrektominin yakın zamanda yerini alacağı bir aşamaya geçmektedir.

Keywords: Cerrahi, diyabet, retina traksiyon.

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 286-289
Article Information
Received : 4.07.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Cengiz ARAS : [email protected]
Citation : Aras C. Diyabetik Traksiyonel Dekolmanda Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Membran Soyma Teknikleri. Güncel Retina 2023; 7 (4): 286-289
Read: 934
Cited: 0
Download : 33