logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 13.10.2022

Kristalin Retinopatiye Neden Olan İlaçlar: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Tamoksifen, Kantaksantin, Metoksifluran, Nitrofurantoin, Talk)

Abstract
Kristalin retinopati, maküla, arka kutup veya tüm retina alanlarına dağılım gösteren refraktil retina birikintilerine neden olan patolojileri sınıflamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. Kristalin retinopatiler çok çeşitli genetik, toksik (ilaçla ilişkili), dejeneratif, iyatrojenik veya idiyopatik hastalıklarda görülebilir. Toksik veya ilaçla ilişkili etiyolojiler çoğunlukla iki taraflı olarak bulunur. Kapsamlı bir tıbbi geçmişin çıkarılması, kullanılan ilaçların sorgulanması ve multimodal görüntüleme yöntemleri aracılığıyla kristallerin retinal konumunun belirlenmesi olası etiyolojileri daha da daraltarak tanıyı kesinleştirmemizi sağlayabilir. Erken tanı, tedavi imkanları ve takibi açısından önemlidir.

Keywords: Kristal, Retinopati, Tamoksifen, Kantaksantin, Metoksifluran, Nitrofurantoin, Talk.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 53-60
Article Information
Received : 6.07.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 13.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
İrfan AKALIN : Trabzon Kanuni Egitim ve Arastirma Hastanesi [email protected]
Citation : Akalın İ. Kristalin Retinopatiye Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Tamoksifen, Kantaksantin, Metoksifluran, Nitrofurantoin, Talk). Güncel Retina 2023; 7 (1): 53-60
Read: 646
Cited: 0
Download : 23