logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 23.10.2022

Myeloproliferatif Hastalıklarda Retinal Bulgular

Abstract
Myeloproliferatif hastalıklarda (MPH) göz tutulumu sık ve retinadaki bulgular çeşitlidir. Retina tutulumu, hematolojik değişiklikler, artmış hiperviskozite ve mikro sirkülasyonun etkilenmesine bağlı ortaya çıkar. Oküler bulgu ve semptomlar, MPH tanısı konulmadan önce ortaya çıkabilir ve MPH tedavisi ile düzelebilir. Dolayısıyla, atipik bulgularla seyreden, tedaviye direnç gösteren olgularda, ayırıcı tanıda MPH düşünülmesi, altta yatan hastalığın erken tanısına ve uygun tedavisinin başlanmasına yol açarak hastalığın morbidite ve mortalitesini azaltacaktır. Bazı retina bulguları da asemptomatik seyredebileceği için MPH tanısı ile izlenen hastalar düzenli göz muayenesi ile takip edilmelidir.

Keywords: Myeproliferatif hastalıklar, retina, hiperviskozite

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 112-115
Article Information
Received : 14.07.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 23.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Olcay TATAR : Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Tatar O. Myeloproliferatif Hastalıklarda Retinal Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 112-115
Read: 405
Cited: 0
Download : 26