logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Koroidin Nörojenik, Fibröz ve Histiositik Tümörleri

Abstract
Bu derlemede, koroid dokusunun nadir görülen tümörlerinin karakteristik klinik özellikleri, tanısal yaklaşımları, tedavisi ve prognozu ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Bu nadir görülen tümörlerin; amelanotik koroid melanomu ve nevüs, metastatik koroid karsinomu, metastatik ve distrofik intraoküler kalsifikasyon gibi bazen klinik olarak benzer olabilen durumlardan ayırt edilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Schwannomlar benign kapsüllü tümörler olup izole bir lezyon olarak ortaya çıkabileceği gibi ayrıca nörofibromatozis ile ilişkili olabilirler. Fundus muayenesinde sarı-beyaz renkli lezyonlar olarak izlenirler ve bu nedenle amelanotik melanom ile karışabilirler. Schwannomlar iyi huylu olmaları ve yavaş büyüme göstermeleri nedeniyle herhangi bir müdahale olmaksızın gözlenebilir. Tedavi seçenekleri arasında transskleral rezeksiyon ve fotodinamik tedavi (FDT) yer almaktadır.

Keywords: Koroid, Nörofibrom, Schwannom, Tümör

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 155-157
Article Information
Received : 29.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Ömer ÖZER : Dörtyol Devlet Hastanesi [email protected]
Citation : Özer Ö, Dinç E. Koroidin Nörojenik, Fibröz ve Histiositik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (2): 155-157.
Read: 158
Cited: 0
Download : 14