logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retina ve Optik Diskin Vasküler Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

Abstract
Retina ve optik diskin vasküler tümörleri; retinal hemanjioblastom (kapiller hemanjiom), retinal kavernöz hemanjiom, retinal rasemöz hemanjiom (Wyburn-Mason Sendromu) ve retina vazoproliferatif tümörünü içerir. Bu tümörler nadir görülmekle birlikte klinikte tanı ve tedavi bakımından zorluk yaratabilen hastalıklardır. Retinal hemanjioblastomlarda sektör laser fotokoagulasyon, kriyoterapi, transpupiller termoterapi, fotodinamik tedavi, intravitreal anti vasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) tedavisi, plak radyoterapi ve endorezeksiyon yöntemleri ön plandadır. Retina vazoproliferatif tümöründe kriyoterapi, transpupiller termoterapi, fotodinamik tedavi, intravitreal anti-VEGF tedavisi ve deksametazon implantları, plak radyoterapi ve endorezeksiyon yöntemleri uygulanabilir. Retinal kavernöz ve rasemöz hemanjiomlarına genellikle tedavi uygulanmaz.

Keywords: retinal hemanjioblastom, retinal kavernöz hemanjiom, retinal rasemöz hemanjiom, retinal vazoproliferatif tümör, tedavi

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 32-38
Article Information
Received : 30.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Ahmet Kaan GÜNDÜZ : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara Türkiye [email protected]
Citation : Kasımoğlu R, Gündüz AK. Retina ve Optik Diskin Vasküler Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları. Güncel Retina 2024; 8 (1): 32-38.
Read: 337
Cited: 0
Download : 16