logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retina Pigment Epitelinin Kist ve Tümörleri

Abstract
İris, siliyer cisim ve retina pigment epiteli (RPE) reaktif hiperplaziye maruz kalabilir, ancak retina pigment epitelinin gerçek neoplazmaları nadirdir. RPE tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Kötü huylu varyantlar bile nadiren bölgesel veya uzak metastaz gösterir. Üveal melanomlarla klinik olarak karıştırılabildiğinden ve bu iki durumun prognoz ve tedavilerinin tamamen farklı olduğundan, RPE tümörlerinin tanınması önemlidir. Klinik, görüntüleme ve sitopatolojik özellikleri ile melanomdan ayırt edilebilirler. Küçük ve asemptomatik RPE tümörlerinde genellikle gözlem yeterliyken, nadiren yol açtıkları durumlara göre daha agresif tedaviler (vitreoretinal cerrahi, plak radyoterapi vs.) gerekebilir. Bu derlemede konu hakkındaki görece yeni tanı tetkikleri ve araştırmalardan referanslar alıntı yapılarak, 8 alt başlıkta güncel literatür bilgisinin aktarılması amaçlanmıştır.

Keywords: Retina pigment epiteli, tümör, epitelyoma, hamartom

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 72-80
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Zübeyir YOZGAT : Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Yozgat Z. Retina Pigment Epitelinin Kist ve Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (1): 72-80.
Read: 270
Cited: 0
Download : 15