logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Review Printed Date: 22.10.2023

20, 23, 25 ve 27 Gauge Vitrektomilerin Genel Avantaj ve Dezavantajları

Abstract
Son yarım asır boyunca teknoloji ve entrümantasyonun gelişmesiyle birlikte vitreoretinal cerrahi, 20-gaugevitrektomidenmikroinvazivvitrektomi olarak da bilinen 23-, 25- ve 27-gauge sistemlerine evrilmiştir. 20-G vitrektominin diğer sistemlerden en önemli farkı, daha büyük çaplı sklerotomi oluşturması ve bundan dolayı sütür gerektirmesidir. Büyük çaplı olması, cerrahi endikasyona göre değişen bir avantaj olsa da sütür gerekliliği dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Mikroinvaziv vitrektomi sistemleri ise daha küçük çaplı olmalarından dolayı çoğunlukla sütür gerektirmez ve sütürle ilişkili komplikasyonlarla karşılaşılmaz. Kompleks vitreoretinal cerrahilerde de kullanılabilir olmaları, diğer önemli avantajlarıdır. Küçük çaplı olmalarının bir sonucu olarak, 20-G vitrektomiye göre daha düşük infüzyon ve aspirasyon hızları olsa da kullanılan cerrahi endikasyona göre her sistemin avantaj ve dezavantajları vardır. Bu derleme 20-, 23-, 25- ve 27-gauge vitrektomilerin genel avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmalı olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords: 20-G vitrektomi, 23-G vitrektomi, 25-G vitrektomi, 27-G vitrektomi, Hibrid-vitrektomi sistemleri, Avantaj, Dezavantaj

Article available in :
Volume 8, Issue 4, 2024
Page : 291-297
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 22.10.2023

Corresponding Author :
Ali Hakan DURUKAN : SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Durukan AH, Altuntaş Önen E, Arık E. 20, 23, 25 ve 27 Gauge Vitrektomilerin Genel Avantaj ve Dezavantajları. Güncel Retina 2024; 8 (4): 291-297.
Read: 830
Cited: 0
Download : 11