logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

Koroidin Vasküler Tümörleri ve Malformasyonları

Abstract
Koroidal vasküler tümörler; sınırlı ve diffüz koroidal hemanjiyomlar ve çok nadiren de koroidal hemanjioperisitom ve fakomatozis pigmentovaskülaris olarak ortaya çıkabilir. Koroidal hemanjiyomlar, sınırlı ve diffüz olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilen iyi huylu vasküler hamartomatöz tümörlerdir. Sınırlı koroidal hemanjiyom sistemik birlikteliği olmayan izole bir lezyon olmasına karşın, diffüz form genellikle Sturge-Weber sendromu ile birlikte ortaya çıkar. Sınırlı koroidal hemanjiyomlar genellikle fundusta ekvatorun gerisinde bulunan iyi sınırlı, yuvarlak veya oval, eleve kubbe şeklinde turuncu veya kırmızı renkli kitleler olarak izlenirken diffüz koroidal hemanjiyomlarda fundus, diffüz koyu kırmızı (ketçap rengi) renge sahiptir. Multimodal görüntüleme tanıya yardımcı olsa da ayırıcı tanıda indosiyanin yeşili anjiyografi ve ultrasonografi en önemli tetkiklerdir. Eksüdatif retina dekolmanı veya subretinal sıvı ile birlikte olan sınırlı veya diffüz koroidal hemanjiyomlar için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Semptomatik hastalar oral propranolol, fotodinamik tedavi, transpupiller termoterapi, plak radyoterapi, eksternal radyoterapi veya intavitreal anti vasküler endotelyal büyüme faktörleri ile tedavi edilebilir. Bu derlemede koroidal vasküler tümörlerin patogenez, klinik özellikler ile tedavi yöntemleri anlatılacaktır.

Keywords: koroidal hemanjiyom, indosiyanin yeşili anjiyografi, fotodinamik tedavi, Sturge-Weber Sendromu

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 134-143
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Özgür ARTUNAY : [email protected]
Citation : Artunay Ö, Özbek M, Pehlivanoğlu S. Koroidin Vasküler Tümörleri ve Malformasyonları. Güncel Retina 2024; 8 (2): 134-143.
Read: 162
Cited: 0
Download : 16