logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Koroidin Osseoz ve Miyojenik Tümörleri

Abstract
Koroidin miyojenik ve osseöz tümörleri oldukça nadir rastlanan klinik tablolardır. En sık görülen osseöz koroidal tümör koroidal osteom, en sık görülen miyojenik koroidal tümör ise koroidal leiomiyomdur. Diğer sık görülen osseöz lezyonlar ise sklerokoroidal kalsifikasyon, ossifiye koroidal hemanjiyom olarak sıralanır. Bu lezyonların malign melanom başta olmak üzere malign tümörlerden ayrımının yapılması büyük önem taşır. Tanıda multimodal görüntüleme yöntemleri ve miyojenik tümörlerde biyopsi ile doku tanısı ve immunohistokimyasal belirteçler önemli yer tutar. Bu lezyonların sistemik açıdan benign karakterde olduğu bilinse de lokal kitle etkisi ve komplikasyonlar sonucu görmeyi tehdit edebilmektedir. Bazı osseöz tümörler sistemik metabolik bozukluklara eşlik edebildiğinden gerekli olgularda sistemik tarama yapılmalıdır. Nadir olmakla beraber metastatik koroidal leiomiyosarkom olguları tanımlanmıştır. Bu durumda tümörün iyi bir anamnez ve doku tanısı ile hızlı ve doğru tanımlanması, primer tümörün duyarlılığı göz önüne alınarak uygun tedavinin planlanması önemlidir.

Keywords: koroidal osteom, koroidal ossifikasyon, leiomiyom, leiomiyosarkom

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 144-154
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Citation : Sarıgül Sezenöz A, Karabay S. Koroidin Osseoz ve Miyojenik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (2): 144-154.
Read: 185
Cited: 0
Download : 18