logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Koroidal Nevüs; Klinik Bulgular, Görüntüleme Bulguları ve Tanı

Abstract
Koroidal nevüs, sıklıkla oftalmik muayenede tesadüfen saptanan benign melanositik bir tümördür. Genellikle ekvator arkasında, düz veya hafif kabarık, sınırları çok keskin olmayan, yuvarlak ya da oval, rengi içerdiği pigment derecesine göre kahverengiden koyu griye değişen lezyonlardır. Çoğu nevüs asemptomatiktir. Koroidal neovaskülarizasyon ya da seröz retina dekolmanı gelişirse görme düşebilir ve semptomatik hale gelir. Klinik takipte fundus fotoğrafları, B-mode ultrasonografi ve optik koherens tomografi yardımcı görüntüleme yöntemleridir. Koroidal nevüsün melanom ile ayırıcı tanısı önem arz eder. Lezyon kalınlığının 2 mm' den fazla olması, taban çapının 6 mm’ den büyük olması, yüzeyinde lipofuksin pigment birikimi, optik diske 3 mm’ den yakın olması, seröz retina dekolmanı varlığı ve görmede azalma melanom gelişmesi için risk faktörleridir ve ileri inceleme gerektirir.

Keywords: Koroidal nevüs, optik koherens tomografi, koroidal melanom

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 81-90
Article Information
Received : 1.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Sadık Altan ÖZAL : [email protected]
Citation : Özal S, Ermiş S, Özal E. Koroidal Nevüs; Klinik Bulgular, Görüntüleme Bulguları ve Tanı. Güncel Retina 2024; 8 (2): 81-90.
Read: 414
Cited: 0
Download : 67