logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

Uvea Melanomunda Proton Teleterapi ve Cyberknife Stereotaktik Robotik Radyoterapi

Abstract
Uveal malign melanomlarında, tümörün radyasyona duyarlı olması nedeniyle radyoaktif plak brakiterapisi yanında diğer radyoterapiler de başarıyla uygulanabilmektedir. Bu derlemede, plak brakiterapisi dışında kalan proton teleterapi ve Cyberknife robotik kontrollü stereotaktik radyoterapi konusunda çeşitli yayınlarda bildirilen sonuçlar, Cyberknife tedavi uygulama sonuçlarımız ile birlikte değerlendirilerek ve tedavi sonuçları, klinik takip parametreleri ve prognostik parametreler yönünden irdelenmiştir.

Keywords: Uvea malign melanomu, proton teleterapi, Cyberknife stereotaktik radyocerrahi, klinik sonuçlar, prognoz.

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 116-122
Article Information
Received : 4.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Murat TUNÇ : Tunç Göz Kliniği [email protected]
Citation : Tunç M. Uvea Melanomunda Proton Teleterapi ve Cyberknife Stereotaktik Robotik Radyoterapi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 116-122.
Read: 1197
Cited: 0
Download : 35