logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

Lökokorisi olan Olgularda Retinoblastom Ayırıcı Tanısı

Abstract
Bu derlemede Retinoblastom şüphesi oluşturan lökokorisi olan olgularda, lökokoriye neden olan retinoblastom dışı etkenleri ve ayırıcı tanıda dikkat edilecek hususları irdelemek amaçlanmıştır. Bu lezyonların ayırıcı tanılarında dikkat çeken özellikler tanımlanmaya çalışılmıştır.

Keywords: Retinoblastom, lökokori, ayırıcı tanı, klinik özellikler.

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 22-26
Article Information
Received : 4.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Murat TUNÇ : Tunç Göz Kliniği [email protected]
Citation : Tunç M. Lökokorisi olan Olgularda Retinoblastom Ayırıcı Tanısı. Güncel Retina 2024; 8 (1): 22-26.
Read: 131
Cited: 0
Download : 12