logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Uveal Melanomlarda Episkleral Plak Brakiterapisi

Abstract
Uveal melanomların primer tedavi şekli 100 yıldan uzun bir süredir enükleasyon cerrahisiydi. Kollaboratif Oküler Melanom Çalışması (COMS) 2001’de göz küresini koruyan episkleral plak brakiterapisinin emniyetli ve etkin bir yöntem olduğunu ayrıca enükleasyon tedavisi ile aralarında sağkalım oranları açısından bir fark olmadığını ortaya koydu. Plak brakiterapisi günümüzde uveal melanomlarda gözü ve görmeyi korumak için en sık kullanılan yöntem haline gelmiştir. Bu derlemede görmenin korunmasını, lokal tümör destrüksiyonunu ve metastazsız sağkalımı maksimize eden yöntemler incelenecektir. Bu yöntemler sonuçları geliştirecek ve riskleri en aza indirecek tıbbi fizik ve radyasyon tedavisi tekniklerini kapsamaktadır. Özellikle intraoküler radyasyon dağılımına, tümör büyüklüğü ve intraoküler yerleşimine göre plak seçimleri değerlendirilecektir. Tedavi öncesi dozimetreye bağlı plak seçimlerinin görmeyi en iyi düzeyde tutmasının ve lokal tümör kontrolünün geliştirmesi için etkili yöntemler incelenecektir. Plak yönetimi, stratejileri ve bunlarla ilişkili risklerin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacak temel tanımlar ve kavramlar anlatılmıştır.

Keywords: Göz içi tümör, uveal melanom, episkleral plak brakiterapisi.

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 101-115
Article Information
Received : 5.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Serdar ÖZLER : Serbest Hekim [email protected]
Citation : Özler S, Alaluf A, Kayıkçıoğlu Ö. Uveal Melanomlarda Episkleral Plak Brakiterapisi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 101-115.
Read: 878
Cited: 0
Download : 52