logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Koroidal Metastazlar ve Koroidal Lenfoma

Abstract
Koroid vücutta en yoğun kanlanan organlardan biri olduğu için, koroidde primer ve metastatik tümörler sık görülür. Metastatik koroidal kanserler gözde en sık görülen tümörlerken, koroidal lenfoma nadir görülür. En sık koroide metastaz yapan kanserler meme kanseri ve akciğer kanseridir. Koroidal lenfomalar ise primer veya sekonder olabilir. Primer lenfoma tek taraflı, yavaş gelişimli ve hafif seyirlidir. Fakat sekonder lenfomalar çift taraflı, hızlı gelişimli ve agresiftir. Hastaların tedavisi ve sağkalımı; hastalığın yaygınlığına, hastanın genel durumuna ve hastalığın lokalizasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Çoğu hastanın sınırlı bir yaşam beklentisi vardır fakat sistemik tedavideki son gelişmeler, bazı hastaların sağkalımını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Bu derlemenin amacı, epidemiyoloji, patogenez, tanı ve tedavideki en son bulguları vurgulayarak koroid metastazları ve koroidal lenfomalar hakkındaki güncel bilgileri özetlemektir.

Keywords: Koroid metastazları, koroidal lenfoma, oküler onkoloji, optik koherens tomografi, radyoterapi

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 158-167
Article Information
Received : 5.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Elvan Alper ŞENGÜL : T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi [email protected]
Citation : Şengül EA, Uğurtay Ö. Koroidal Metastazlar ve Koroidal Lenfoma. Güncel Retina 2024; 8 (2): 158-167.
Read: 147
Cited: 0
Download : 16