logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

Choroidal Melanocytoma

Abstract
Oküler melanositomlar koyu pigmente yapıda ve benign karakterde lezyonlardır. En sık optik sinir başında, daha az sıklıkla üveal dokuda izlenir. Koroidal melanositomlar seyrek görülür ve çoğunlukla asemptomatiktir. Koroidal melanositoma nadiren komplikasyonlara ve görme kaybina neden olabilir. Malignleşme oranı oldukça düşüktür. Tümör boyutlarında artış ve tümörün semptomatik olması malignleşme yönünde uyarıcıdır. Klinik olarak malign melanom ile ayrımını yapmak kolay değildir. Bu yazıda koroidal melanositomların genel özelliklerinden bahsedilecek ve ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır

Keywords: Koroid, koroid malign melanomu, melanositoma.

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 91-94
Article Information
Received : 9.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Semra ACER : Suleyman Demirel University [email protected]
Citation : Acer S, Tök L, Tök Ö. Koroidal Nevüs; Koroidal Melanositoma. Güncel Retina 2024; 8 (2): 91-94.
Read: 201
Cited: 0
Download : 21