logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Review Printed Date: 22.10.2023

Alcon Constellation® Vision Sistemi

Abstract
Alcon Constellation®, vitrektomi cerrahisi için güncel teknolojiyi sağlayan vitreo-retinal cerrahi sistemleri içinde dünyada en yaygın kullanılanıdır. Bu sistemin birçok yenilikçi özelliği vardır. Bu özellikler, yüksek hızlı, küçük çaplı ve dual pnömotik vitrektomi prob sistemlerini kullanabilmesi sayesinde cerraha, giyotin ileri ve geri hareket hızlarına müdahale şansı vermesi, ameliyat süresinde hassas göz içi basınç kontrolü, dahili endolazer bulundurması ve göz içi gaz karışımını istenilen oranda otomatik yapabilmesidir. Vitrektomi cerrahının amacı, retinal dokuyu, iyatrojenik yırtık oluşturmadan, diğer dokulardan temizleyerek, normal anatomik pozisyona getirmektir. Cerrahin bu görevi yerine getirebilmesi, sonrası oluşabilecek doku iyileşme sorunlarını en aza indirebilmesi için ilk ve en önemli şart, gözün ve retinal dokunun güvenli, verimli ve en hızlı şekilde vitreousdan arındırılmasıdır. Alcon Constellation® sistemi, vitreo-retinal cerrahın bu hedeflere tutarlı şekilde ulaşmasını sağlayan, günümüz şartlarındaki en güncel vitreoretinal cerrahi cihaz platformudur.

Keywords: Alcon, Constellation, vitreoretinal cerrahi

Article available in :
Volume 8, Issue 4, 2024
Page : 298-303
Article Information
Received : 13.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 22.10.2023

Corresponding Author :
Peykan TÜRKÇÜOĞLU : Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Türkçüoğlu P, Türkçüoğlu Y. Alcon Constellation® Vision Sistemi. Güncel Retina 2024; 8 (4): 298-303.
Read: 1560
Cited: 0
Download : 11