logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retinoblastomda Tanısal Yaklaşımlar, Sınıflandırma ve Yönetim

Abstract
Retinoblastom çocukluk çağının en sık görülen intraoküler tümörüdür. Retinoblastom klasik olarak lökokori ve şaşılık bulguları ile tanı almakla birlikte, kesin tanı klinik bulguların ultrasonografi, fundus floresein anjiyografi, optik koherens tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi yardımcı tetkiklerin sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ile konur. Hastalığın yönetimi sporadik veya herediter hastalık mevcut olması, unilateral veya bilateral hastalığın mevcut olması, lokal veya uzak metastazın eşlik etmesi gibi durumlar ile yakın olarak ilişkilidir. Bu yazıdaki amaç, retinoblastomun tanısal araçlarındaki yeniliklerle beraber geleneksel yöntemlerin bulgularını özetlemek, sınıflandırma sistemlerini ve bunlara uygun benimsenen tedavi metodlarını açıklamaktır.

Keywords: Retinoblastom, kemoterapi, radyoterapi, metastaz.

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 15-21
Article Information
Received : 3.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
İrem KOÇ : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Kıratlı H, Koç İ. Retinoblastomda Tanısal Yaklaşımlar, Sınıflandırma ve Yönetim. Güncel Retina 2024; 8 (1): 15-21.
Read: 444
Cited: 0
Download : 41