logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Güncel Retina Dergisi (Current Retina Journal)
Issue Archive
View
Current Issue
View
Ahead of Print
View
Indexing
Indexing
Online Manuscript System
View

Current Issue 2023/7/1

Selected Articles by Editors

Publish Date: 12.10.2022
Doi:10.37783/CRJ-0331

Citation: Candan O, Hazırolan D. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar...

Publish Date: 12.10.2022
Doi:10.37783/CRJ-0337

Citation: Koçkar A, Yüzbaşıoğlu E. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan...

Publish Date: 13.10.2022
Doi:10.37783/CRJ-0340

Citation: Akalın İ. Kristalin Retinopatiye Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Tamoksifen, Ka...

Most Read Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 15.12.2019
Doi:10.37783/CRJ-0209

Citation: Altınışık M, Kurt E. Retina Anatomisi, Retinayı Yerinde Tutan Faktörler, Retinal Yırtıklar ve ...

Publish Date: 15.11.2021
Doi:10.37783/CRJ-0307

Citation: Hocaoğlu M, Sayman Muslubaş I, Karaçorlu M. Koroidin Görüntüleme ve İnceleme Yöntemleri. Günce...

Publish Date: 6.03.2017
Doi:10.37783/CRJ-0023

Citation: Çıtırık M, İlhan Ç, Teke MY. Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Nut...

Most Cited Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 27.12.2016
Doi:10.37783/CRJ-0007

Citation: Turgut Öztürk B. Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):32-37.

Publish Date: 9.06.2017
Doi:10.37783/CRJ-0040

Citation: İdil Merdoğan A. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Az Görme Rehabilitasyonu. Güncel Retina 20...

Publish Date: 26.11.2018
Doi:10.37783/CRJ-0162

Citation: Yaman Pınarcı E, Yılmaz G. Pnömotik Retinopeksi - Endikasyonlar ve Uygulamalar , Güncel Retina...

Online First Articles

Selected Articles by Editors

Publish Date: 23.10.2022
Doi:10.37783/CRJ-0344

Citation: Turgut B. Orak Hücre Retinopatisinde Retinal Vasküler Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 86-...

Publish Date: 24.11.2022
Doi:10.37783/CRJ-0357

Citation: Öz Ö, Şenkal M. Coats Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 164-173

Publish Date: 25.11.2022
Doi:10.37783/CRJ-0375

Citation: Aras C. Diyabetik Traksiyonel Dekolmanda Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Membran Soyma Teknikle...