logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

Editörden - Diğer

Editörden 2023: Yedinci Yıl

DOI : 10.37783/CRJ-0330

: 350 : 5

Citation : Teke MY, Çıtırık M. Editorden 2023: Yedinci Yıl. Güncel Retina 2023; 7 (1): 1

DOI : 10.37783/CRJ-0331

: 748 : 100

Citation : Candan O, Hazırolan D. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-1: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Klorokin/hidroksiklorokin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 2-7

DOI : 10.37783/CRJ-0332

: 457 : 29

Citation : Kasal K, Karahan E. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Fenotiazinler: Tiyoridazin, Klorpromazin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 8-10

DOI : 10.37783/CRJ-0333

: 402 : 26

Citation : Meşen S, Meşen A, Batur M. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-3: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Klofazimin, Deferoksamin, A Vitamini Eksikliği ve Çölyak Hastalığı, Digoksin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 11-18

DOI : 10.37783/CRJ-0334

: 442 : 34

Citation : Erbahçeci Timur IE, Kurt B, Uğurlu N. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-4: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Dideoksinozin, MEK İnhibitörleri, Sildenafil, Kortikosteroidler, Poppers/Alkil Nitrat, Sisplatin, Karmustin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 19-24

DOI : 10.37783/CRJ-0335

: 442 : 33

Citation : Yarımağa İ, Harbigil Sever T. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan İlaclar-1: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (İnterferon, IL 2-Denileukin Diftitox, tirozin kinaz inhibitörleri, Imatinib, Ergot alkaloidler, Talk). Güncel Retina 2023; 7 (1): 25-28

DOI : 10.37783/CRJ-0336

: 336 : 19

Citation : Koçak N. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan İlaclar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Gemsitabine, Fludarabine, Oral kontraseptifler, Heparin Kokain). Güncel Retina 2023; 7 (1): 29-34

DOI : 10.37783/CRJ-0337

: 478 : 34

Citation : Koçkar A, Yüzbaşıoğlu E. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan İlaclar-3: Patogenez, Tanı ve Tedavi (İntraokuler Gentamisin, Tobramisin, Amikasin, Vankomisin, Moksifloksasin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 35-39

DOI : 10.37783/CRJ-0338

: 325 : 23

Citation : Öncül H, Çağlayan M, Alakuş MF. Ganglion Hücre Tabakasına veya Optik Sinire Zarar Veren İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (Kinin sülfat, Metanol, Karbon monoksit, Ritonavir, Fludarabin, Etambutol, Metotreksat, Tamoksifen). Güncel Retina 2023; 7 (1):40-47

DOI : 10.37783/CRJ-0339

: 371 : 35

Citation : Yılmaz M. Kistoid Maküla Ödemine Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 48-52

DOI : 10.37783/CRJ-0340

: 583 : 22

Citation : Akalın İ. Kristalin Retinopatiye Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Tamoksifen, Kantaksantin, Metoksifluran, Nitrofurantoin, Talk). Güncel Retina 2023; 7 (1): 53-60

Derleme - Medikal Retina

Üveite Neden Olan İlaçlar: Patogenez, Tanı ve Tedavi

DOI : 10.37783/CRJ-0341

: 441 : 39

Citation : Mavi Yıldız A, Avcı R, Yılmaz S. Üveite Neden Olan İlaclar: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 61-73

Derleme - Medikal Retina

İlaca Bağlı Gelişen Miyopi: Patogenez, Tanı ve Tedavi

DOI : 10.37783/CRJ-0342

: 436 : 46

Citation : Akay F, Güven YZ, Kahraman HG. İlaca Bağlı Gelişen Miyopi: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 74-79